O NAMAPreduzeće "Hidroiskopi" d.o.o. iz Pančeva je osnovano 1998. godine.


U periodu od osnivanja do danas, preduzeće je obavilo mnogo reprezentativnih projekata koji su se odnosili na plovne iskope dna reka i jezera a u cilju produbljivanja, čišćenja, odmuljivanja kao i korišćenja iskopanog materijala za nasipanja.


Plovni iskopi Osnovna delatnost preduzeća je sledeća:

1. Plovni iskopi usisnim plovnim bagerima u cilju, produbljivanja dna, bagerovanja i nasipanja terena na projektovanu kotu, svih vidova odmuljivanja i čišćenja rečnih tokova, kanala, jezera, i ostalih otvorenih i zatvorenih vodozahvata.
2. Geodetska snimanja i izrada elaborata o stanju dna i zamuljenosti rečnih tokova i bazena.


Preduzeće poseduje sledeću opremu:
1.  Prenosivi refulerni bager IHC Beaver 600,
2.  Plovni refulerni bager MB 30,
3.  Motorni čamac snage 110 kW,
4.  Motorni čamci sa vanbrodskim motorom,
5.  Geodetska oprema za podvodno snimanje (Eho sonder i GPS).


Pored ovih poslova preduzeće je u stanju da pruži usluge vršenja stručnog nadzora i upravljanja projektima u oblastima kojima se bavi.


Vrši i mašinsku obradu metala i bravarsko-zavarivačke radove koje izvodi u, za to opremljenoj, radionici.